Back to Top

BDSM секс речник

Frogtie

Позиция в робството, при която краката са вързани с глезените към бедрото (позиция на жаба); китките на свой ред са фиксирани от външната страна на връзките за крака на съответната страна или зад гърба.  

Frogtie
Item options:

Номер на артикула: 228

Категория: F

https://bgr.bdsm-sex-dictionary.com/details_bgr.php?id=228

Статия за печат

Актуализация: Fri, 18.06.2021Налични преводи:

Frogtie

蛙人

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

フロッグタイ

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Лягушка

Grodtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie

Frogtie